Trần, T. L., & Nguyễn, H. C. (2024). Nghiên cứu giải phẫu thân, lá và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 59 - 67. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/99