Trần, T. P. T., Trương, M. T., Phạm, M. T., Bùi, T. L. N., Đỗ, H. V., & Đặng, A. S. (2024). Ảnh hưởng của chấp hành quy trình đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 50 - 58. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/98