Lưu, T. T. H., Nguyễn, S. H., & Dương, M. H. (2024). Đánh giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu u hoàn đến thể trạng chung và các chỉ số huyết học trên động vật thực nghiệm. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 42 - 49. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/97