Nguyễn, V. L., Nguyễn, T. T., Nguyễn, V. C., Đinh, T. H., & Đinh, T. H. (2024). Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang Bilasen trên động vật thực nghiệm. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 33 - 41. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/96