Vũ, Đình H., & Nguyễn, V. Q. (2024). Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của bài thuốc Phong thấp thang đối với một số chỉ số huyết học trên chuột cống trắng. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 25 - 32. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/95