Đinh, T. H. (2024). Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội giai đoạn 2015 – 2020 . Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 3 - 8. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/92