Cao , N. G., Ngô , T. M. H., Nguyễn, M. H., Lê, Đức T., Nguyễn, X. T., Lê, V. K., Lê, V. S., Trần, Đình T., Đoàn, T. T. N., & Trần, T. L. (2022). Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của nguồn gen cây thuốc giác đế sài gòn. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1), 60-69. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/9