Nguyễn, V. D., Trần, T. T. T., Nguyễn, V. C., & Phạm, T. P. (2022). Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang phong thấp 3T. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1), 39-51. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/6