Trương, M. T., Phạm, M. T., Bùi , T. L. N., Đỗ , H. V., Vũ , V. T., & Nguyễn, V. T. . (2022). Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bát chính tán gia giảm trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1), 28 - 38. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/4