Trần, T. L., Lê, Đức T., Cao , N. G., Trần, M. N., Nguyễn, M. H., Nguyễn, X. T., Nguyễn, T. T., Trần, H. K. T., Đoàn , T. T. N., & Ngô , T. M. H. (2022). Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) . Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1), 100 - 114. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/29