Trần, H. K. T., Cù, T. H., Nguyễn, T. H. L., & Chu, T. M. . (2022). Nghiên cứu một số biện pháp sơ chế và bảo quản cúc hoa vàng. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1), 88 - 99. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/28