Phạm, X. P., Nguyễn, V. Q., & Nguyễn, T. N. Q. . (2022). Quan niệm của y học cổ truyền trong biện chứng luận trị bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do Virus SARS-COV-2. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1), 17 - 27. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/2