Nguyễn, Đình T., & Phạm, X. P. (2024). Tủ sách Đông Y: Giới thiệu tác phẩm “Ôn Dịch Luận” và một số ghi chép về “Dịch” trong Y văn. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 93 - 99. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/103