Nguyễn, V. N. (2024). Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội . Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 83 - 92. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/102