Hoàng, T. K. M., Phạm, X. P., Đặng, H. H., & Nguyễn, V. C. (2024). Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học trên thực nghiệm. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 74 - 82. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/101