Nguyễn, T. T., Nguyễn, V. L., Nguyễn, A. D., & Đinh, T. H. (2024). Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Hoàn Khớp. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 67 - 73. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/100