Phạm, X. P., & Trịnh , H. N. . (2022). Y đức, y lý và y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những giá trị trường tồn. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1). Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/1