1.
Trần TPT, Trương MT, Phạm MT, Bùi TLN, Đỗ HV, Đặng AS. Ảnh hưởng của chấp hành quy trình đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu. ydhctqs. 2024;11(1):50 - 58. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/98