1.
Lưu TTH, Nguyễn SH, Dương MH. Đánh giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu u hoàn đến thể trạng chung và các chỉ số huyết học trên động vật thực nghiệm. ydhctqs. 2024;11(1):42 - 49. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/97