1.
Nguyễn VL, Nguyễn TT, Nguyễn VC, Đinh TH, Đinh TH. Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang Bilasen trên động vật thực nghiệm. ydhctqs. 2024;11(1):33 - 41. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/96