1.
Cao NG, Ngô TMH, Nguyễn MH, Lê Đức T, Nguyễn XT, Lê VK, Lê VS, Trần Đình T, Đoàn TTN, Trần TL. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của nguồn gen cây thuốc giác đế sài gòn. ydhctqs. 2022;12(1):60-69. Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/9