1.
Nguyễn VD, Trần TTT, Nguyễn VC, Phạm TP. Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang phong thấp 3T. ydhctqs. 2022;12(1):39-51. Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/6