1.
Trương MT, Phạm MT, Bùi TLN, Đỗ HV, Vũ VT, Nguyễn VT. Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bát chính tán gia giảm trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu. ydhctqs. 2022;12(1):28 - 38. Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/4