1.
Trần TL, Lê Đức T, Cao NG, Trần MN, Nguyễn MH, Nguyễn XT, Nguyễn TT, Trần HKT, Đoàn TTN, Ngô TMH. Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) . ydhctqs. 2022;12(1):100 - 114. Truy cập Tháng Sáu 23, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/29