1.
Trần HKT, Cù TH, Nguyễn THL, Chu TM. Nghiên cứu một số biện pháp sơ chế và bảo quản cúc hoa vàng. ydhctqs. 2022;12(1):88 - 99. Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/28