1.
Phạm XP, Nguyễn VQ, Nguyễn TNQ. Quan niệm của y học cổ truyền trong biện chứng luận trị bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do Virus SARS-COV-2. ydhctqs. 2022;12(1):17 - 27. Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/2