1.
Nguyễn VN. Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội . ydhctqs. 2024;11(1):83 - 92. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/102