1.
Hoàng TKM, Phạm XP, Đặng HH, Nguyễn VC. Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học trên thực nghiệm. ydhctqs. 2024;11(1):74 - 82. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/101