1.
Nguyễn TT, Nguyễn VL, Nguyễn AD, Đinh TH. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Hoàn Khớp. ydhctqs. 2024;11(1):67 - 73. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/100