1.
Phạm XP, Trịnh HN. Y đức, y lý và y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những giá trị trường tồn. ydhctqs. 2022;12(1). Truy cập Tháng Sáu 23, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/1