(1)
Cao, T. L.; Nguyễn, T. L. Đánh Giá kết Quả điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp Y học cổ truyền kết hợp vật Lý trị liệu – phục hồi chức năng tại Bệnh viện quân Y 87. ydhctqs 2024, 11, 17 - 24.