(1)
Cao , N. G.; Ngô , T. M. H.; Nguyễn, M. H.; Lê, Đức T.; Nguyễn, X. T.; Lê, V. K.; Lê, V. S.; Trần, Đình T.; Đoàn, T. T. N.; Trần, T. L. Kết Quả Nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của nguồn Gen cây thuốc giác đế sài gòn. ydhctqs 2022, 12, 60-69.