(1)
Trương, M. T.; Phạm, M. T.; Bùi , T. L. N.; Đỗ , H. V.; Vũ , V. T.; Nguyễn, V. T. . Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bát chính tán Gia giảm Trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu. ydhctqs 2022, 12, 28 - 38.