(1)
Lê, Đức T.; Cao , N. G.; Ngô , T. M. H.; Nguyễn, M. H.; Nguyễn, X. T.; Nguyễn, D. B.; Lê, T. K.; Trần, T. L. Đánh Giá đa dạng nguồn tài Nguyên cây thuốc tại Khu vực rừng phòng hộ thị Xã Phú Mỹ Và huyện đất đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. ydhctqs 2022, 12, 70 - 87.