(1)
Trần, T. L.; Lê, Đức T.; Cao , N. G.; Trần, M. N.; Nguyễn, M. H.; Nguyễn, X. T.; Nguyễn, T. T.; Trần, H. K. T.; Đoàn , T. T. N.; Ngô , T. M. H. Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây Bá bệnh (Eurycoma Longifolia jack.) . ydhctqs 2022, 12, 100 - 114.