(1)
Nguyễn, V. N. Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số Sinh hóa Và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội . ydhctqs 2024, 11, 83 - 92.