[1]
Trần, T.P.T., Trương, M.T., Phạm, M.T., Bùi, T.L.N., Đỗ, H.V. và Đặng, A.S. 2024. Ảnh hưởng của chấp hành quy trình đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 50 - 58.