[1]
Lưu, T.T.H., Nguyễn, S.H. và Dương, M.H. 2024. Đánh giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu u hoàn đến thể trạng chung và các chỉ số huyết học trên động vật thực nghiệm. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 42 - 49.