[1]
Nguyễn, V.L., Nguyễn, T.T., Nguyễn, V.C., Đinh, T.H. và Đinh, T.H. 2024. Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang Bilasen trên động vật thực nghiệm. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 33 - 41.