[1]
Cao , N.G., Ngô , T.M.H., Nguyễn, M.H., Lê, Đức T., Nguyễn, X.T., Lê, V.K., Lê, V.S., Trần, Đình T., Đoàn, T.T.N. và Trần, T.L. 2022. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của nguồn gen cây thuốc giác đế sài gòn. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 12, 1 (tháng 12 2022), 60-69.