[1]
Nguyễn, V.D., Trần, T.T.T., Nguyễn, V.C. và Phạm, T.P. 2022. Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang phong thấp 3T. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 12, 1 (tháng 12 2022), 39-51.