[1]
Trương, M.T., Phạm, M.T., Bùi , T.L.N., Đỗ , H.V., Vũ , V.T. và Nguyễn, V.T. 2022. Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bát chính tán gia giảm trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 12, 1 (tháng 12 2022), 28 - 38.