[1]
Lê, Đức T., Cao , N.G., Ngô , T.M.H., Nguyễn, M.H., Nguyễn, X.T., Nguyễn, D.B., Lê, T.K. và Trần, T.L. 2022. Đánh giá đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại khu vực rừng phòng hộ thị xã Phú Mỹ và huyện đất đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 12, 1 (tháng 12 2022), 70 - 87.