[1]
Trần, T.L., Lê, Đức T., Cao , N.G., Trần, M.N., Nguyễn, M.H., Nguyễn, X.T., Nguyễn, T.T., Trần, H.K.T., Đoàn , T.T.N. và Ngô , T.M.H. 2022. Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây bá bệnh (Eurycoma longifolia jack.) . Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 12, 1 (tháng 12 2022), 100 - 114.