[1]
Trần, H.K.T., Cù, T.H., Nguyễn, T.H.L. và Chu, T.M. 2022. Nghiên cứu một số biện pháp sơ chế và bảo quản cúc hoa vàng. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 12, 1 (tháng 12 2022), 88 - 99.