[1]
Phạm, X.P., Nguyễn, V.Q. và Nguyễn, T.N.Q. 2022. Quan niệm của y học cổ truyền trong biện chứng luận trị bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do Virus SARS-COV-2. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 12, 1 (tháng 12 2022), 17 - 27.