[1]
Nguyễn, Đình T. và Phạm, X.P. 2024. Tủ sách Đông Y: Giới thiệu tác phẩm “Ôn Dịch Luận” và một số ghi chép về “Dịch” trong Y văn. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 93 - 99.