[1]
Nguyễn, V.N. 2024. Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội . Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 83 - 92.